bugün

Yorganın altına girip titremektir.

Berbattır. Tüm kemikler ağrır.