1. .
  son zamanlarda hastane duvarlarında daha sıkça karşımıza çıkmaya başlayan ancak uygulayanla henüz çok az karşılaşılabilen hak ve sorumluluklar.
  ... hafiye
 2. .
  *

  Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

  1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

  2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

  3. Bilgilendirme:
  Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

  4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

  5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

  6. Bilgi isteme:
  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

  7. Mahremiyet:
  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü saglık hizmetini almaya,

  8. Rıza ve izin:
  Tibbi müdahalelerde rızanın alınmasıına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

  9. Reddetme ve durdurma:
  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasini istemeye,

  10. Güvenlik:
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

  11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
  Kuruluşun imkanlari ölçüsünde ve idarece aıinan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

  12. Saygınlık görme:
  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, sefkatli sağlık hizmeti almaya,

  13. Rahatlık:
  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatıiz edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

  14. Ziyaret:
  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

  15. Refakatçi bulundurma:
  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,

  16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
  Haklrının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakıinı kullanmaya,

  17. Sürekli hizmet:
  Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.

  hasta sorumlulukları ise şöyledir:


  1. Genel Sorumluluklar

  - Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

  - Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

  - Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

  2. Sosyal Güvenlik Durumu

  - Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

  - Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

  - Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

  4. Hastane Kurallarına Uyma

  - Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

  - Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

  - Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

  - Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

  - Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

  - Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

  5. Tedavisi ile ilgili Önerilere Uyma

  - Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

  - Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

  - Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

  Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
  ... hafiye
 3. .
  bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

  1. hizmetten genel olarak faydalanma:
  adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

  2. eşitlik içinde hizmete ulaşma:
  ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

  3. bilgilendirme:
  her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

  4. kuruluşu seçme ve değiştirme:
  sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

  5. personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
  sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

  6. bilgi isteme:
  sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

  7. mahremiyet:
  gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü saglık hizmetini almaya,

  8. rıza ve izin:
  tibbi müdahalelerde rızanın alınmasıına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

  9. reddetme ve durdurma:
  tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasini istemeye,

  10. güvenlik:
  sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

  11. dini vecibelerini yerine getirebilme:
  kuruluşun imkanlari ölçüsünde ve idarece aıinan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

  12. saygınlık görme:
  saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, sefkatli sağlık hizmeti almaya,

  13. rahatlık:
  her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatıiz edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

  14. ziyaret:
  kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

  15. refakatçi bulundurma:
  mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,

  16. müracaat, şikayet ve dava hakkı:
  haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakıinı kullanmaya,

  17. sürekli hizmet:
  gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, hakkı vardır.
  ... kabaktadi