1. 1.
    üzümlerin şahı. tam mevsimi.
    ... judas