1. 1.
    sadece kreacher vardır.

    selam ve duva ile.
    ... erectov