1. 1.
    mademki osmanlı torunuyuz bizimde bir haremimiz olmalı söylemidir.
    ... saplanti