1. .
    sayısı hiç azımsanmayacak kadar çok olan türk kardeşlerimizdir.
    şimdi gavurlar haremin içeriğini bilmediği için harem hakkında kendi tasavvurlarından oluşan bir ton kitap yazmış, birçok resim yapmıştır. bunların yaptıkları resmen kedi-ciğer ilişkisidir. bok at izi kalsın mantığıyla yapılan bu eylemler de en çok böyle cinsel içerikli öğelere inanmaya temayül eden türkler tarafından benimsenmektedir.
    okuma alışkanlığı olmayan bu kardeşlerimiz gördükleri resimlerin etkisinde kalarak haremi gördüklerinden ibaret sanmaktadır. halbuki bir bilse haremin bir mektep mantığıyla işlediğini, çoğu kızın burada yetiştiğini, her türlü dersi görerek gelişen kızların, harem hakkında iğrenç tasavvurlarını zehir gibi dışarı akıtan yazar bozuntularından muhtemelen daha çok şey bildiğini; onların bu oyununa gelmez türk milletini karalayıcı bu unsurları tarihin karanlıklarına gömerdi..!!
    ... kuvass