1. 1.
    az bilinen gerceklerdendir.

    selam ve duvaa ile.
    2 ... erectov