1. 1.
  bir yapı kredi hizmetidir, an itibarıyla, polisten şahsıma iletilen mal beyanı isteğini doldurarak, kredi kartı borcu yüzünden, içerde yatmaktan kurtulmuşumdur.
  1 ... bilent
 2. 2.
  blöftür. kanuna göre mal beyanı vermediniz diye kimse sizi hapse attıramaz. ama çok güzel blöf çeker..
  ... karamsar kelimeler
 3. 3.
  hiç kimse sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle hürriyetinden yoksun bırakılamaz. anayasının ilgili maddesinde yer alan bu hüküm nedeniyle uygulama alanı bulamıyacak düzenleme. aksine bir durum açıkça anayasaya aykırılık teşkil eder.
  son değişikliklerden önce özellikle banka takiplerinde mal beyanında bulunmamaktan dolayı borçlu 10 gün ceza alır, 5 gün yatar çıkardı. hatta borcun ödenmesi durumunda dahi mal beyanında zamanında bulunmamışsa ödediği borç için hapis yatan borçlular vardı. ancak ilgili anayasa değişikliği ile bu durum ortadan kalktı.
  roma hukukundan gelen metaryalist anlayış ( burada romada borç köleliği uygulamasını anlatıp kafa açmak istemiyorum ) böylelikle terk edildi.
  1 ... asdoper