1. 1.
    Hatti kökenli bir tanrı olup Güneş Tanrısı’nın çobanıdır. evet.
    ... nevilevile