1. 1.
    varlığından şüphe edilen tahsil durumu.
    ... cescartes