1. 1.
    içinde Hamit'in olduğu herhangi bir arabada vuku bulma olasılığı olan olay.
    -1 ... bangbangbang
  2. 2.
    arabanın direkten dönmesiyle sonuçlanacak olasılıktır.
    1 ... 3 b deki aynura asik cocuk