1. 1.
    Genel olarak iletişim şeklinden kaynaklanan farktır. Halkla ilişkiler, karşılıklı güvene dayalıdır. Halkla ilişkilerde iyi niyet esastır ve iletişim çift yönlüdür. Hedef kitleden gelen geri bildirim (feedback) önemlidir. Geridönütler dikkatle değerlendirilir ve hedef kitlenin görüşleri çok önemsenir.
    Propaganda ise tek yönlü iletişime dayalıdır; mesajı adeta dikte eder. Propagandada amaç, verilmek istenen mesajı kabul ettirmektir. Geri bildirimler pek önemsenmez.
    Bu yüzden halkla ilişkiler ve propaganda kavramlarını karıştırmamakta fayda var.
    1 -1 ... hexa gram