1. 1.
    siyasiler bilmelidirler ki, parti programlaridir.

    allah a emanet bilağder, allah yar ve yardimcin blablabla.
    ... erecteo