1. 1.
    su an muhtemelen peyede yepegedr filandirlar. sorgulayan vatan hayini ahmaktır.
    2 ... erectof