1. 1.
    tüm memleketi güllük gülistanlık gösteren akepe seçim şarkısında geçen mantık hatası dolu bir mısra.

    halay ve horon nasıl bir olur?

    horon teperken zurna çalarsan olur mu ki? yahut halay esnasında kemençe?

    mal mısınız olm?
    1 ... bu boru baska boru