1. 1.
  çeşitli epistemolojik hatalar içerdiği için bir önermeye itiraz edilmesi durumudur.

  halamın sakalı olsa amcam olsaydı bu durum hala-amca unvanının sadece sakala göre değişebildiğini gösterirdi. dolayısıyla sakallı olan amca, sakalsız olan hala olurdu.

  buradan yola çıkarak: amcamın sakalı olmasa halam olurdu önermesi de aynı eş değerle ortaya atılabilir.

  amcamdan rica ettim ve sakallarını kestirdim. Fakat o hala amcam olarak kaldı, halam olmadı.

  Dolayısıyla halamın da sakalı olsa amcam olamaz.

  (bkz: epistemoloji)
  (bkz: diyalektik)
  (bkz: bilgi felsefesi)
  (bkz: karl popper)
  (bkz: edmund gettier)
  2 -2 ... akacakkandamardadurmaz