1. 1.
    Kendi kendisine yetemeyen kir eylemi. Bir zahmet kendin sil kendini.
    4 ... lord marcus amoralist primses