1. 1.
    tanidiginiz birinin terapisti olması muhtemel kişidir.
    1 ... erectof