1. 1.
  Hakkin mezhebi olmaz. Hakkin yolu birdir. Resulullahin ve ehlibeytin yoludur.
  Veda hutbesini dikkatle okuyun.
  Hak mezhebi 4 diyenler şirke evet demiş oluyor.
  Yol yakınken bu yanlıştan dönün.
  Mezhep ayrıştırması ve emevi adetleri dini bu anlaşılmaz noktaya getirdi.
  ... ozan oyunbozan