1. 1.
  Rasûlallah (sav) devamlı dili ile kalbi ile hem de beden ile Cenab-ı Allah’ ı anmayı çok severdi ve derdi ki:

  – “Allah’ ı zikredenle zikretmeyen diri ile ölü gibidir.” (Buhari, Deavat: 67)

  – “Size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? En hayırlı amel, Allah’ ı zikretmektir.” (Age: 6)

  – “Zikir sadakadan da, oruçtan da hayırlıdır.” (Ramuz el-Ehadis: 208/13)

  – Bir kutsi hadiste: “Kulum beni andığı ve dudakları benim için kıpırdadığı an, Ben kulumla beraberim.” (i. Canan, Hadis Ans: 17/505)

  – “Kulun Allah’ ın azabından kendini kurtarma da zikirden müessir bir amel yoktur.” (Age: 6/1947)

  – “Zikrin en faziletlisi “Lâilâhe illallah” demektir.” (ibn-i Mace, Edep: 55)

  Ana Sayfa Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Sünnetini ihya Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Allah’ı Zikretme ile ilgili Sünnetleri
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Allah’ı Zikretme ile ilgili Sünnetleri

  Rasûlallah (sav) devamlı dili ile kalbi ile hem de beden ile Cenab-ı Allah’ ı anmayı çok severdi ve derdi ki:

  – “Allah’ ı zikredenle zikretmeyen diri ile ölü gibidir.” (Buhari, Deavat: 67)

  – “Size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? En hayırlı amel, Allah’ ı zikretmektir.” (Age: 6)

  – “Zikir sadakadan da, oruçtan da hayırlıdır.” (Ramuz el-Ehadis: 208/13)

  – Bir kutsi hadiste: “Kulum beni andığı ve dudakları benim için kıpırdadığı an, Ben kulumla beraberim.” (i. Canan, Hadis Ans: 17/505)

  – “Kulun Allah’ ın azabından kendini kurtarma da zikirden müessir bir amel yoktur.” (Age: 6/1947)

  – “Zikrin en faziletlisi “Lâilâhe illallah” demektir.” (ibn-i Mace, Edep: 55)

  – “Günde yüz defa “Sübhanellah” diyene bin iyilik yazılır, bin günahı bağışlanır.” (Müslim, Zikir: 37)

  – “Allah’ ın zikri şifadır.” (Ramuz el-Ehadis: 122/7)

  – “Üzüntüsü, kederi bol olan “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” desin.” (Müslim, Zikir: 13)

  – “Bir kimse bir yerde oturur da Allah’ ı zikretmeden kalkarsa, Allah’ a karşı eksik iş yapmış olur. ” (Riyaz üs-Salihın: 822)

  – “Bir topluluk oturup Allah’ ı zikrederse, melekler onların etrafını sarar. Onlara Allah’ ın rahmeti iner. Allah onları meleklerin yanında anar.” (i. Canan, Hadis Ans: 1943)

  – “Ya Hafsa, çok sözden sakın. Zira, zikrullahsız çok söz kalbi öldürür ve Allah’ ı çok zikreden söz de kalbi ihya eder.” (Ramuz el-Ehadis: 496/11)

  Hz. Aişe (ra): “Abdestli ikende abdestsiz ikende peygamber (as) Allah’ ı zikrederdi.” (Riyaz üs-Salihın: 3/41)

  – “Kul yatağa abdestli olarak yatıp, uyuyana kadar Allah’ ı zikrederse, o gece Allah ona istediğini verir.” (Büyük Hadis Külliyatı: 5/233)
  4 -1 ... gazeloglu
 2. 2.
  Kur’an-ı Kerimde bu konuda çok açık ayetler bulunmaktadır. Şöyle ki:
  “Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak, ondan daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki; gerçekten Allah her şeye Kadir’dir.” (Bakara 106)

  “Biz bir ayet yerine başka bir ayeti değiştirdiğimizde, o kişiler: ‘Sen ancak bir uydurucusun!’ derler. Oysa Allah neyi indireceğini pek iyi bilmektedir. Doğrusu onların pek çoğu bilmezler.” (Nahl 101)

  “(Ey Habibim) Biz seni okutacağız da sen asla unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O âşikârı da bilir, gizliyi de” (el-Âlâ, 6-7)

  http://www.ihvanlar.net/2...8/nesih-mensuh-delilleri/
  1 -2 ... gazeloglu
 3. 3.
  çocukların pipisini kesmek.
  3 ... lunarliftoff
 4. 4.
  dünyanın yuvarlak olduğuna inanmak. bu hurafeyi destekleyen hiç bir hadis yoktur.
  -2 ... gok kubbeye kadar yolu var