1. 1.
    gürkan engin in fırından taze çıkan çalışması.
    https://youtu.be/Z24PoxmpMLg

    (bkz: hadisler arasındaki çelişkilere örnekler)
    (bkz: kuran ayetleriyle çelişen hadislere örnekler)
    ... lunarliftoff