1. 1.
  bu da böyle biline. hadis inkarcılarının köküne bakmanız bunu farketmeniz için yeterli done içerir. örneğin caner taslaman denen adam harun yahya'nın öğrencisidir. diğer en meşhur olanları da amerikadan bilmem nerelerden yayınlar yaparak nereye ait olduklarını zaten gösteriyorlar. biraz akıl!
  6 -8 ... queen dinleyen adam
 2. 2.
  ohyeeeee, hadislerin hepsi 90 bin tane falan ama herkesin üstünde birleştiği , tamam bu hadis kesin sahih hadistir dediği hadis sayısı 13-14 tane falan...sonuç- hadis konusu yaş bir konu.
  3 -2 ... paganviodio
 3. 3.
  (bkz: tamam)
  ... yok herif
 4. 3.
  hadis inkarcılarıyla ateistler, satanistler ve evrimcilerin aynı kişiler olmaları rastlantı olamaz. dinimiz rastlantıyı kabul etmeyen bir dindir. insan ancak çalıştığının karşılığını alır.

  (bkz: ateist satanist evrimci rounder nasacı) +hadis inkarcısı. başlık karakter sınırını aşar.
  1 ... gok kubbeye kadar yolu var
 5. 4.
  Hadisi şeriflerin ve sünneti seniyyenin inkar edileceğini hz peygamber (s.a.s.) 1400 yıl evvel bildirmiştir zaten. Haberimiz var. Buyrun;

  --spoiler--

  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Ke­rim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltu­ğuna kurulan tok bir adamın ‘Size (Hz. Peygamberin sünneti / hadisleri değil) sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diye­ceği (günler) yakındır...”

  Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla- kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir (bk. Ebu Davud, Sünnet, 5(6), imaret,33; Tirmizî, ilim, 10; ibn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8).

  Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir:

  "Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaştığında -koltuğuna yaslanmış bir hâlde- ‘bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken)’ bulmayayım."

  Tirmizî, bu hadisin hasen-sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. Tirmizi, ilim,10).

  islam alimleri bu gibi hadislere dayanarak, Kur’an’da olmayan (en azından açıktan görülmeyen) birçok hükmün Allah Resulünün (asm) sünnetiyle sabit olduğunu söylemişlerdir. imam Şafiî gibi bazı büyük alimler bu hadislere dayanarak “Hz. Peygamberin sünneti, Kur’an’ın bir tefsiri, bir açıklaması hükmünde olduğunu...” belirtmişlerdir.

  Çok açıktır ki, islam’ın temel esaslarından olan namaz, oruç, hac, zekât gibi vecibelerin hiçbiri Kur’an’da detaylandırılmamıştır. Bu detayların tamamını sünnetten öğreniyoruz. Hz. Peygamber (asm)'in şu hadisleri de bu gerçeğe işaret etmektedir:

  “Namazı nasıl kıldığımı gördüyseniz, siz deöyle kılın!”,

  “Haccın menasikini(hac vecibelerini) benden alın / benden öğrenin.”
  "Hayır, Rabbın hakkı için, onlar aralarında çıkan çekişmede seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam teslim olmadıkça, iman etmiş sayılmazlar." (Nisa, 4/65)
  mealindeki ayet ve benzerleri, Hz. Peygamber (asm)'in sünnetinin de islam dininin ikinci kaynağı olduğunu göstermektedir.

  https://sorularlaislamiye...2%80%A6-diyecegi-zamanlar

  --spoiler--
  -3 ... gazeloglu
 6. 5.
  casiye suresi 6. ayet,
  a'raf suresi 185. ayet,
  murselat suresi 50. ayet,
  zumer suresi 23. ayet,
  en'am suresi 38. ayet,
  ankebut suresi 51. ayet.

  ayetler belli. tek tek araştırmayan zaten öğrenmesin düşüncesiyle türkçe meallerini eklemedim. sağdan soldan öğrendiğim hadisler sadece genel kültür olarak katkı sağlamıştır bana. "namazın kılınışı da kur-an'da verilmemiş, o da hadis" diyenler, hadis ile sünneti karıştırmayın e mi?
  ... atabaka