1. 1.
  Hadi, bir app canlı bilgi yarışması. Türkiye'de ilk. Her gün 12:30 ve 20:30'da.
  Bu yarışmanın 29 Ağustos 2018 günü şu sorular çıktı:

  Dünyada en fazla bulunan metal hangisidir?
  - Demir
  - Alüminyum
  - Bakır

  Türkçe'nin bilinen en eski sözlüğü olan Divanü Lügat it Türk'ün yazarı kimdir?
  - Yusuf Has Hacib
  - Kaşgarlı Mahmud
  - Ahmet Yesevi

  Halley kuyrukluyıldızı en son kaç yılında dünyanın yakınından geçmiştir?
  - 1976
  - 1986
  - 1996

  Geminin geri hareketine ne ad verilir?
  - Alabanda
  - Tornistan
  - Tramola

  Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açıklamaya ne denir?
  - Sempozyum
  - Konferans
  - Brifing

  Tabakların birbirine vurularak kırıldığı dans hangisidir?
  - Samba
  - Sirtaki
  - Salsa

  Kaygısızlar dizisinde 3 karısı 36 çocuğu olan Memnun karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
  - Ercan Yazgan
  - Şevket Altuğ
  - Erdal Özyağcılar
  -1 ... infomanyak