1. 1.
    Bir mankenin 10 dakikada aldığı paranın asgari ücretle çalışan bir işçinin 240 ayına tekabül etmesinin izaha yoktur.

    Bir tablonun 268 milyon dolar’a alıcı bulması sanata karşı duyarlılığı değil sömürünün boyutlarını gösterir.

    sadece futbolda dönen para dünya nüfusuna taksim edilse yeryüzünde açlıktan ölüm olmayacaktır.
    ... ferditayfur