1. 1.
    sadece imza atmaya gideceğim için rahatım pampa.
    ... onnuke