1. 1.
    the kene. gözleri pörtlek.
    1 ... omnibus