1. 1.
    anadolu'nun bazı bölgelerinde görülen durumdur.
    ... gothic pandemic