1. 1.
    bir davet. Şüphesiz ki Bu davete icabet etmek yada etmemek kişinin kendi tercihi olacaktır.
    ... judas