1. 1.
  işte o muhteşem güfte:

  Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan
  Ben cüdâyım nice dem zülf-i perîşânımdan
  Hûn akar eşke bedel dîde-i giryânımdan
  Feleğin kahrı usandırdı beni cânımdan

  * Mehmed Sa’dî Bey

  Ey sabah meltemi! Sevgilimin mis kokulu kakülünden bir haber getirmedin mi? Hiç haber yok mu?
  Nice zamandır ki ayrı düştüm o zülfü dağınık yarimden.
  Kan akar gözyaşı yerine ağlayan gözlerimden.
  Feleğin kahrı usandırdı beni canımdan.

  https://www.youtube.com/w...9AHU&feature=youtu.be+
  ... baldan tatli