bugün

avrupalıların türklere ve müslümanlara karşı yaptıkları seferler. toplamı 7 tanedir. ama bazılarına göre hala devam etmektedir..
Aklima ilk olarak Aslan Yoruklu Richard ile Papayi getiren olaydir.(Neden acaba?)
1.Haçlı seferi

1096'da ilk haçlı birliği istanbula ulaşır Bizans imparatoru bu kalabalık birliği derhal Anadoluya geçirir 600 bin kişilik bu buyük ordu izniki kuşatır.Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan bu sırada Malatya kuşatmasındadır Başkentini kurtarmak için hızla izniğe yönelir ancak iznik haçlıların eline geçer.

Danişmend Gazi,Kılıç Arslan ve Oğuz beyleri Haçlıları Eskişehir yakınlarındaki Dorileon denilen yerde karşılar.Yapılan savaşta iki tarafta büyük kayıplar verir.Bu büyük kalabalığı dağıtamayacağını anlayan Kılıç Arslan Ve Danişmend Gazi geri çekilirler.Haçlılar yaptıkları anlaşma gereği izniki ve aldıkları yerleri Bizansa bırakırlar.

Bundan sonra Anadoludaki Türkmen kuvvetleri haçlılara karşı baskın savaşları ile mücadeleye girişirler.Böylece haçlılara büyük kayıplar verdirilir.Haçlı ordusu Toroslar civarında Kayseri Emiri Tur Hasan Bey Kılıç Arslan ve Danişmend Gazi tarafından yenilgiye uğratılır ancak Haçlılar ilerlenmesine devam ederek Antakya yı alır.

Güneye inen Haçlılar Suriye ve Filistin sahil şeridindeki kaleleri ve şehirleri alarak Kudüse ulaşır.Kudüs o sıralarda Şii Fatimi devletinin elindedir ve savunması zayıftır.Haçlılar Kudüsü alır ve 100 bin Müslümanı kılıçtan geçirirler.Böylece 1.Haçlı Seferi amacına ulaşır.
1. haçlı seferi papa 2. urban ın 1095 te , isa nın yattığı kutsal lahidin müslümanların elinden alınması için yaptığı çağrı ile başlar. bu çağrıya katılanlar genellikle, avrupa nın işsiz güçsüz takımı, toprak ve servet peşinde koşan ayak takımı, suçlular, topraksız veya az toprak sahibi olan prensler ve köylülerden oluşan çapulculardı. bu ordunun başında münzevi peter diye anılan bir papaz vardı. eşekle avrupa yı dolaşıp adam toplamıştı. bunların bir kısmı yollarda perişan oldu. geri kalanı bizans ı yağmaladı. öyle ki kiliselerin kubbelerindeki kurşunları bile söktüler. anadolu ya geçtiklerinde ise yok edildiler.
batı avrupa hıristiyan aleminin türlü toplumsal, dinsel, ekonomik nedenlerle müslümanları ezmek için ortadoğuya yaptıkları 1096-1270 yılları arasında yaptığı sefeler.
Eski dünyanın akdenizi için iki kültürün karşı karşıya gelişi anlamındaki savaşlardır(1095-1270);

11. Yüzyılda Hıristiyan ve Müslüman dünya, kutsal şehir Kudüs için karşı karşıya geldi. Hızla ilerleyen müslümanlardan, Kudüs ü geri almak için toplanan askerler sırtlarında kırmızı kumaştan haç taşıyordu. Haçlılar diye anılan ve Avrupa nın barbarlık dönemini temsil eden güçlerle; bilim ve sanatta, gerilemenin hemen öncesindeki en gelişkin aşamasını yaşayan müslümanların mücadelesi iki yüz yılı aşkın sürdü. 1099 da Kudüs ün zaptı, Kutsal Topraklarda kurulan devletler, 4. Haçlı Seferi ve istanbul un 1204 te Latinlerce alınması sürecindeki dinsel görünüm, aslında Akdeniz in denizsel ve ticari mekanına hakim olma amacını örtüyordu. Savaşların, Kudüs ün kimde olduğundan bağımsız olarak dünya tarihini etkileyen başka sonuçları da oldu. ilk kez yakından tanışan iki toplum, birbirlerinin eserlerini kendi dillerine çevirip, günlük yaşama ait farklı kültürlerini birbirlerine aktararak ticaret ilişkilerini de geliştirdi. Batıda bilinmeyen pek çok buluş Avrupa ya götürüldü. Papalığın yönetimindeki Haçlı seferleri kilisenin otoritesinin zayıflamasını, Avrupa da kralların güçlenmesini getirdi. Haçlı seferlerinden büyük yara alan ortodoks Bizans ın katolik dünyayla yaşadığı güven bunalımı, istanbul u Türklerin almasına dek sürdü.

ilk seferdeki kahire li tüccar belgeleri gösterdi ki, tüm kredi ve ödeme araçları, ticari ortaklık biçimleri o gün doğuda biliniyordu. Bunları hangi toplumun icadettiğine inanıyorduk? sorusunu akla getiren savaşlar zinciri.
Papa II. Urban tarafindan birlestirilen klanlarin en buyuk amaci, kutsal topraklari almak ve zengin muslumanlarin kaynaklarini somurmekti. 4000 atli sovalye ve 25000 yaya askerden olusan topluluk 1096 yilinda konstantinapolis'ten (istanbul) yola cikarak onune gelen yahudi ve muslumani yok etmistir.
Zengin müslüman insanları kıskanan fakir avrupalıların zenginleşmek uğruna müslümanlara saldırmasıdır.bu seferlerde görev alan askerler genellikle profesyonel asker olmaktan uzak,dilenci,hırsız,suçlu vb gibi ayak takımını oluşturan kimselerdi. Misal vermek gerekirse,ilk seferdeki ordunun neredeyse tamamı bunlardan müteakipti. Sefer başlarken sayısı beşyüzbin civarında olan bu ordu,antakya'ya ulaştığında ancak seksenbin kişi kalmıştı.
1096 yılında başlayıp sonuncusu 1991 de ABD-Irak arasında yapılan savaştır.
tek bir ırka değil; tüm doğuya karşı yapılmıştır. zamanında medenileştirme olarak adlandırılmıştır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.