1. 1.
  1- Sıradan Hırsız (SH)

  2- Politik Hırsız (PH)

  şeklinde ikiye ayrılır.

  Sıradan Hırsız: sizin paranızı, çantanızı, kol saatinizi, altın kolyenizi, bilimum ev eşyalarınızı çalar.

  Politik Hırsız: Sizin geleceğinizi, eğitiminizi, işinizi, mesleki kariyenizi, sağlığınızı ve maddi manevi bir çok haklarınızı çalar.

  Ancak; politik hırsız önceden hedefini belirlemiştir ve bizzat bunu yolunacak kesim belirler.

  olayın en ironik yönü ise;

  Polis sıradan hırsızı takip eder ve tutuklar... Fakat politik hırsızı korur ve sahip çıkar !

  ve toplumun en büyük ironisi de körü körüne "kör olmadıklarını" iddia ederler.
  1 -1 ... he gulum he he de gitsin