1. .
    sokan ülke
    TÜRKiYE.
    ... yabanarisi