1. 1.
    Gayrinizamî savaşa alışkın, Macar kökenli hafif süvari askerleri. Büyük Friedrich döneminde Prusya ordusuna kabul edilen bu atlılar, hafif süvari alayları şeklinde resmi bir örgütlenme içine sokuldular.
    ... hepinizi sevmiyorum