1. .
    amasya devlet güzel sanatlar galerisi müdürüdür.
    ... derkampf