1. 1.
    iki büyük arap bükücünün versusu. ikisi de araplara sağlam geçirmiştir.
    1 -3 ... has kemalist
  2. 2.
    Hulaguhan Cengizhan’ ın torunudur. Kraldır, Türklerin araplaşmasına karşıdır. Bileği, kılıcı ve yüreğini buna vakfetmiş efsanedir.
    ... suphiran