1. 1.
    ingilizce'si non-govermental organization * olan ve türkçe'ye hükümet dışı kuruluş olarak çevrilmiş kuruluşlara verilen isimidir. diğer adlandırmalara gelinecek olursa sivil toplum kuruluşu, sivil toplum örgütü gibi adlandırmalarda aynı kapıya çıkmaktadır. bu örgütlere uluslararası düzenin yeni aktörleri gözüyle bakmak yanlış olmaz ama bu bakıştaki çelişkileri gözden kaçırmamak gerekmektedir. tam olarak bir adlandırma yapılamadığı için problemli bir alan olarak karşımıza çıkan hükümet dışı kuruluşlar ilk olarak 2.dünya savaşından sonra amerika'nın 3.dünya ülkelerinde sosyalist düzenin yerleşmemesi, bu dünyanın kapitalist ekonomiyle eklemlenmesini sağlamak üzere kullanılan araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. bu kuruluşların halen daha dünyanın büyük devletlerinin elinde bulunan elitist özelliklere sahip ve diğer dünyayı kendilerine bağlamak, yeni pazarlar açmak için kullandığı enstrumanlar olarak görmek yanlış olmasa gerek. bir hükümet dışı kuruluşun taşıması gereken özelliklere gelecek olursak en başta devletten parasal yardım almamasını söyleyebiliriz ve bu sayede etrafımızda bulunan örgütlerin hangisinin hükümet dışı özellik taşıdığını hangisinin taşımadığını anlayabiliriz. diğer bir kaç özelliğinden bahsedecek olursak örgüt içinde demokratik unsurların olması, gönüllü giriş ve çıkışın bulunması, kar amacı gütmemesini ve önemli diğer bir unsur olarak gönüllü emeğine dayanması ve bu unsurun yüceltilmesine bağlı kalınması gerekildiğini sayabiliriz. bu alan aslında devlet ve aile dışında kalan projecicilik eylemlerinin yürütüldüğü, devletin elini uzatmak istemediği ya da uzatmak gereğini duymadığı sahada yürütülen çalışmalara verilebilecek bir tanımlamadır. ne de olsa devlet büyük sorunlar için küçük, küçük sorunların çözümünde de fazlaca büyük kalmaktadır.
    1 ... cranium