1. 1.
    Kendini bilmez bir südür. Bre manyak, düşmana hücum etsene ne eteklerde dolaşıyorsun!
    ... expected1