1. 1.
    gerçekten ikilemin ta kendisi olduğu, su götürmez gerçek bir sorunsaldır.
    1 ... monk of monkmountain