1. 1.
    yanıltıcı bir göreceliktir. kimi zaman insanların bu görecelikten dolayı (farklılıkların da) gerisindeki büyük belirlenimi görmelerini engeller. Böylece bu belirsizlik durumu o an ve mekanın ötesine geçemeyen insana, güvenli bir alan sağlar, öyleki bu alanda "renkler ve zevkler tartışılmaz", "her insan özeldir". bu arada insan "bütünü" kaçırmaktadır.
    1 ... karasoytari