1. 1.
    özellikle 68 kuşağında ve daha sonra gelen dev-solcuların giresun için söyledikleri söz öbeğidir. yukarıda adı geçen tarihlerde giresun sol görüşün kalesi olduğundan * bu isimle anılmaya başlanmıştır...
    ... gelberiyargelberi