1. 0.
    guguk kuşlu duvar saatlerinin, gugıl transleytçe dilinin prototipi olduğunu bilmemektir.
    1 ... monk of monkmountain