1. 1.
    öldürdüğü kadın hayat kadınıysa çok para kaldıracağını bildiğinden çakallık yapan tiptir.
    1 ... materyalist imam
  2. 2.
    arabaya binmesini istemi$tir, hatun oralı olmayınca arabayla hatunu sıkı$tırıp korkutmayı denemi$tir yine olmamı$tır, sonra da bütün kadınları öldürücem diye kendi kendine ant içip bu eylemi gerçekle$tirmi$ tipdir, ilginçtir.hulen oyunlarda bile kadınsızlığın, abazalığın ba$ka türlü yansıması var mı hey allam.
    1 ... tam7harf