1. 1.
    Top un ilk kez kullanıldığı savaş.

    1346 yılında ingilizler, fransızlara karşı kullanmışlardır.
    1 ... appan cuppan