1. .
    göster ama elletme öğüdüne karşı getirilmiş daha mutaassıp ve katı öğüt.
    ... sıçtırtma lamasına