1. 1.
    Şerdex'i kurup müminlerin hizmetine açınız. Şüphesiz ki bunda hayır vardır.
    -1 ... cold man