1. 1.
    milli maçlar yüzünden iki hafta bekleyecek olan boru. at fav'a bekle. evet.
    ... dedeninkeli