1. 1.
    ön kola sürekli supinasyon yaptıranlarda görülür. nervus radialis hasarıyla birlikte ön kol fleksiyon kaslarında problem vardır.
    ... piyon