1. 1.
    ezik üçüncülerin başarabileceği şey.

    kollanarak bile kazanamıyorsunuz.
    1 ... being a dwarf