1. 1.
    akdeniz bölgesinde yaşayan kertenkelenin biraz büyüğü ve üzeri pullu olanıdır. Yüksek bir taşa çıkmayı ve başını sallamayı çok sever.(yöre halkı tarafından baş sallarken küfür ettiğine inanıldığı için fazla sevilmeyen sürüngendir.)
    1 ... mecirefe