1. 1.
    (bkz: Sen kimsin amk)
    1 ... devridaim